Úspěšnost naší společnosti nespočívá ve vedení společnosti, ale v lidech, kteří naši společnost úspěšnou dělají. Jsme hrdí na naše úspěchy a to nejen na lokálním trhu, ale i na spoustu dokončených projektů po celém světě, kde se naší lidé podíleli a získávali tak nedocenitelné know-how. Samotná společnost je tvořena experty, jejichž zkušenosti se datují na období 90 let, kdy rozvoj IT a internetu v naší zemi byl v počátku. Díky dlouhodobému působení na projektech v evropským zemích, ale také hlavně v zemích středního východu, jako je Irán nebo Saudská Arábie jsou získali spoustu velmi silných obchodních partnerů a získali tak velmi dobré jméno po celém světě.

Základními kameny naší filozofie jsou:

Kvalita a technická dokonalost
Nabízíme služby, které jsou šité na míru aktuálním potřebám našich zákazníků, které nejsou jenom reálné řešení v reálném čase, ale vyznačují se špičkovou technickou úrovní a vysokým zákaznickým servisem tak, abychom mohli nabízet našim zákazníkům co nejlepší řešení.

Zaměření na zákazníka
Základním nástrojem pro plnění naší vize je schopnost naslouchat potřebám zákazníka a spolehlivě a pružně řešit jeho požadavky od nápadu až po rutinní nasazení a servis. Spokojenost našich zákazníků považujeme za nejdůležitější podmínku pro trvalý rozvoj a úspěch našeho podnikání.

Modernizace a vzdělání
Podporujeme modernizaci ve všech formách, včetně znalostí, například výzkumu, inovace a dovedností. Rychlé rozšiřování informačních technologií a modernizačních procesů je základem dlouhodobého úspěchu. Vše na čem se podílíme se stále snažíme zdokonalovat. Naše moto je: Vše zakládáme na vzdělávání a modernizaci, protože obojí je hnacím motorem budoucnosti.

Péče o zaměstnance
Největší hnací silou jsou zaměstnanci, kteří se řídí zásadami filozofie firmy pod jménem společnosti Touch Trade. Zaměstnanecký závazek, schopnosti, nápady, otevřená komunikace mezi sebou, úcta k ostatním zaměstnancům, sebevzdělávání atd.. To vše je rozhodující pro společnost Touch Trade.