NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ PRO VAŠE FIREMNÍ DATA

Používání moderních informačních technologií je stále častěji konfrontováno se sofistikovanými a agresivními hrozbami různého druhu. Bezpečnost IT je pro nás prioritní oblast, které se v společnosti Touch Trade systematicky věnuje tým profesionálů. Naše portfolio bezpečnostních řešení pokrývá nejvíce ohrožené části vaší infrastruktury a vašich dat. Máme řešení, které dokáží ochránit vás a vaše klienty před pokročilými IT hrozbami. Víme jak ochránit vaše peníze, údaje a vaši reputaci.

DLP – DATA LEAKAGE PREVENTION – ZABRAŇTE ZNEUŽITÍ CITLIVÝCH INFORMACÍ

Pokud disponujete daty, které mají významnou hodnotu v rámci obchodu, firemního chodu, nebo citlivými informacemi o vašich klientech,  únik takových dat může mít pro Vaši společnost fatální následky. Díky našemu DLP řešení, můžete mít podrobný přehled o aktivitách uživatelů s daty ve vaší síti, určit místo případného úniku dat a zabránit mu.

DATABASE SECURITY – MONITORUJTE A OCHRAŇTE PŘÍSTUP K VAŠIM DATŮM

Při ochraně Vašich firemních dat by jste měli věnovat zvýšenou pozornost.  Tyto data se nacházejí v databázích, datových úložištích a souborových serverech. Můžete mít dokonalý přehled o aktivitách uživatelů s daty, umět rychle a přesně určit místo případného úniku dat a zabránit mu.

WSG – WEB SECURITY GATEWAY – OCHRANA VAŚÍ SÍTĚ
WEB bezpečnostní brána Web Security Gateway umožňuje  využívat on-line aplikace a nástroje bez jejich ohrožení malwarem a viry a zamezuje přetěžování počítačové sítě využíváním internetu v rozporu s pravidly organizace. Jako komplexní řešení pro zabezpečení přístupu na web a jeho správu spojuje ochrany proti virům, spywaru a malwaru s výkonným systémem nastavování politik a reportů. Rozšířené funkce zajišťují přizpůsobení organizace novým požadavkům jako je např. regulace sociálních sítí, vzdálené filtrování a kontrola SSL šifrovaných přenosů. Web Security Gateway zahrnuje licence pro neomezený počet vzdálených uživatelů pracujících na mobilních zařízení a pro nastavení pravidel a kontroly vzdáleného přístupu do podnikové síťě. Web Security Gateway je také k dispozici jako virtuální řešení.

WAF – WEB APPLICATION FIREWALL – OCHRAŇTE SVÉ WEB APLIKACE

Útoky na webové aplikace jsou stále častější a sofistikovanější a je potřeba se jim účinně bránit. Cílem těchto útoků jsou především data z web aplikací a firemní databáze, převzetí kontroly nad vzhledem nebo obsahem web aplikace nebo způsobení fatálního poškození a nedostupnost aplikace. Zajišťujeme také kompletní ochranu před DDoS útoky.

ESG – EMAIL SECURITY GATEWAY – OCHRAŇTE EMAILOVOU KOMUNIKACI

E-mail bezpečnostní brána spravuje a filtruje veškeré příchozí i odchozí e-maily a ochraňuje tak organizace před hrozbami a úniky údajů šířených e-mailem. Jako komplexní řešení pro e-mailovou správu,  umožňuje organizaci šifrování zpráv a využívá cloud k uchování e-mailů, pokud se poštovní server stane nedostupným. Bezpečnostní brána je nabízena bez poplatků za uživatele nebo za funkce a je také k dispozici jako software pro virtuální platformy nebo software pro zabezpečení e-mailů ve veřejném cloudovém prostředí (Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure nebo VMware vCloud Air apod.).

GDPR, PCI DSS, ISO 27001 – BEZPEČNOSTNÍ STANDARDY

Dle různých předpisů firma musí prokázat soulad s aktuálními legislativními požadavky (především ochrana osobních údajů). Aby jste citlivá data dokázali chránit, je potřeba je nejdříve klasifikovat. Dále pak můžete zajistit dle vybrané klasifikace, kdo k takovým datům bude mít přistup.

ICS SCADA – OCHRAŇTE SVÉ PRŮMYSLOVÉ ŘEŠENÍ

Dokážeme ochránit vaše průmyslové řešení před různými druhy externích útoků, ale i před úmyslným či neúmyslným zásahem lokálního uživatele. Naše řešení Vám pomůže zabránit před nechtěnými výpadky ve výrobě a tak před ztrátami s těmito výpadky spojenými.
SIEM – SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT – Management bezpečnostních informací a událostí

Vychází z původní koncepce odděleného řešení SIM a SEM. SIEM je schopný shromažďovat, analyzovat a prezentovat informace ze sítě a bezpečnostních zařízení, pomáhat spravovat identity a přístupy, ohrožená místa, shody s bezpečnostními politikami atd.