FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

NA ÚVOD O FOTOVOLTAICE

Solární elektrárny se stávají čím dál více oblíbeným způsobem výroby elektřiny. Domů a firem pokrytých solárními panely přibývá a spousta domácností si uvědomuje výhody energetické nezávislosti. Existuje i spousta mýtů a fámů, které se kolem fotovoltaických řešení točí, ty se budeme snažit vyvrátit a zaměřit se na nejzásadnější výhody fotovoltaické elektrárny. Solární energie patří v současnosti k nejlevnějším zdrojům energie. Je obnovitelná, poměrně čistá a nevyžaduje příliš velkou údržbu. Jaké jsou tedy její výhody?

obrázek_2020-12-31_115048

ÚSPORA A MINIMÁLNÍ NÁKLADY

obrázek_2020-12-31_114827

Cena, tedy respektive náklady, jsou první položkou, která klienty zajímá. A není se čemu divit, jde o investici do budoucnosti, která nesmí přijít nazbyt. Náklady na vytvoření elektrické energie jsou minimální, elektřina se vyrábí z již zmíněných fotovoltaických panelů a při zvýšené spotřebě se energie bere z distribuční sítě. Co se týče doby návratnosti investice do solární elektrárny, tak se časový horizont liší, ale s podporou dotace z programu Nová zelená úsporám a stále se zvyšující kvalitě materiálů a technologií se doba návratnosti výrazně snižuje. Dotace pochází z prodeje emisních povolenek, které nejdou ze státního rozpočtu ani rozpočtu Unie. Povolenky mají sloužit jako nástroj ke snížení skleníkových plynů. Členské země si mezi sebou rozdělily emisní kvóty pro vypouštění uhlíkových emisí do ovzduší. Pokud jsou tyto kvóty překročeny, nastává čas pro odkup emisních povolenek.

ŘEŠENÍ ON-GRID

On-grid instalace tvoří drtivou většinu fotovoltaických systémů instalovaných ve světě. U tohoto typu instalace se elektřina z fotovoltaických modulů ve formě stejnosměrného proudu převádí střídačem na střídavý proud s příslušnými parametry a poté se používá k provozu domácích nebo firemních spotřebičů. V případě energetických přebytků se dále prodávají do energetické sítě. Instalace v tomto systému bude vyžadovat výměnu stávajícího elektroměru za speciální obousměrný.

obrázek_2020-12-31_120707

ŘEŠENÍ OFF-GRID

obrázek_2020-12-31_121545
  1. OFF-GRID systém neboli také nazýváno jako ostrovní systém je hojně využívám všude tam, kde nemáme možnost napojení na síť dodavatele elektrické energie. Tento systém je využíván pro chaty, lodě, karavany, ale i samostatně a nezávisle běžící zařízení bez možnosti jiného napájení.

ŘEŠENÍ GRID FREE

GRID Free jako jediné řešení v dnešní době dává logický smysl. Doby kdy systémy ON-GRID se vyplatili jsou už dávno pryč, neboť cena za kterou od Vás elektrárna energii vykupuje je daleko nižší, než jak tomu bylo několik let nazpět. 
Systém GRID Free funguje prakticky velmi podobně jako systém ON-GRID s tím rozdílem, že přetoky nepouštíme do síte dodavatele, ale snažíme se je samy spotřebovat. V tomto řešení nepotřebujeme výměnu stávajícího elektroměru, pouze je nutné instalovat limiter, který zabrání přetokům do elektrické sítě dodavatele. Proudová sonda limiteru jednoduše měří odebíraný proud ze sítě dodavatele a zároveň porovnává hodnoty s vyrobenou energií z našich panelů. Pokud je vyrobená energie z FVE vyšší než odebíraný proud ze stejné fáze, limiter stáhne výkon střídače, tak aby nedocházelo k přetokům. Problém je totiž v tom, že standardní elektroměr nepozná, jakým směrem proud teče, takže by jste platili za přebytky stejně jako by jste daný proud odebírali. Systém GRID Free je samozřejmě možné doplnit i o baterie a pokud máme přebytek energie, je možné dobíjet i vlastní baterie, ze kterých můžeme čerpat v době, kdy systém energii nevytváří (noc).

obrázek_2020-12-31_122230

ZAUJALA VÁS FOTOVOLTAIKA?

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

Back to top