VÝVOJ SOFTWARE

OBECNĚ O VÝVOJI SOFTWARE V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Vývoj software je doménou naší společnosti. Naši profesionálové mají v tomto oboru vice jak 30 let zkušeností. Ať již se jedná o desktopové Windows aplikace, podnikové systémy ERP, webové aplikace a prezentace nebo mobilní aplikace. Během těch dlouhých let jsme si prošli skutečně různorodými výzvami a právem se řadíme mezi experty ve svém oboru. Díky dobrým zkušenostem i z programování v oboru průmyslové automatizace se nebráníme skutečně jakékoliv výzvě a zadání a jsme připraveni plnit veškeré požadavky a přání našich klientů.

obrázek_2020-12-31_003629

POUŽITÉ TECHNOLOGIE A NAŠE ZNALOSTI

VISUAL BASIC .NET
VISUAL C#.NET
C, C++
VISUAL BASIC 6
BORLAND PASCAL
JAVA
ASEMBLER

ASP.NET
PHP
JAVASCRIPT
JQUERY
TYPESCRIPT
PL/SQL
CSS

Microsoft SQL
PostGRE
ORACLE
MySQL

SIEMENS WinCC
Wonderware InTouch
Control Web

Web API
Win API
Windows Service
Web Service
Websocket API

Windows 
Linux
Unix
Apple
Android
Google OS

PŘÍKLADY ZADÁNÍ VÝVOJE

FIREMNÍ WEB

Web prezentace firem bývá častým zadáním ke zpracování. Máme s tímto typem projektu bohaté zkušenosti

B2C E-SHOP

Dalším častým řešením je programování B2C E-Shopu pro prodej produktů koncovým zákazníkům

B2B E-SHOP

Již méně častým zadáním je zpracování B2B E-Shopu pro prodej produktů velkoobchodním odběratelům

EDI KONEKTOR

Ačkoliv se to nezdá, velmi častým požadavkem našich klientů je řešení EDI napojení stávajícího systému na webovou službu dodavatele

API

Dalším velmi častým požadavkem je vytvoření interface pro odběratele pro výměnu dat, jako jsou doklady, ceníky, stavy skladů apod.

WEB SERVICE

Podobně jako u API máme časté požadavky na vytvoření Web Service pro chráněný přístup do existujícího systému klienta.

CLOUD ŘEŠENÍ

V poslední době velmi oblíbené téma. Ať již se jedná o CRM, nebo intranet společnosti. Cloudové řešení je nyní velmi populární téma a spoustu firem preferuje tuto volbu.

DESKTOP APP

Desktopové řešení aplikací stále neumřelo a pořád je velký zájem o realizaci robusních systémů, ať již se jedná o vnitropodnikové ERP s databází nebo o malé jednoúčelové aplikace.

DALŠÍ PŘÍKLADY NAŠÍ PRÁCE

 1. Rozsáhlé ERP systémy
 2. Databázové aplikace
 3. CRM a DMS systémy
 4. Webové prezentace a e-shopy
 5. WMS (Warehouse Management System)
 6. MES, LEVEL2 a LEVEL3 systémy
 7. Monitorovací systémy a sběr dat
 8. Účetnictví
 9. Napojení na EDI dodavatele
 10. Platební brány
 11. Web API, Win API, Web Service, Windows Service
  a další
obrázek_2020-12-31_101457

JAKÝ JE NÁŠ POSTUP

Celý vývoj aplikace má chronologický postup jak je znázorněno na obrázku níže

1. Požadavky a analýza

 • Prvotní konzultace s klientem
 • Analýza zadání
 • Plánovaní a odhad ceny
 • Seznámení klienta s prvotním návrhem
 • Vzájemné odsouhlasení projektu
 • Návrh layoutu a vzhledu aplikace
 • Konzulace s klientem
 • Případné úpravy dle požadavků
 • Finálové schválení frontendu

2. Návrh řešení frontend

3. Návrh řešení backend

 • Systémová analýza backendu
 • Seznámení klienta s návrhem řešení backendu
 • Vzájemné odsouhlasení a případné zapracování změn do analýzy
 • Vývoj aplikace (Frontend a backend)
 • Průběžné testování aplikace v průběhu vývoje
 • Průběžná revize kódu
 • Optimalizace procesů

4. Implementace

5. Verifikace

 • Finálové testování aplikace
 • Finálová revize kódu
 • Zátěžové testy
 • Finálová optimalizace
 • Předání a spuštění ostré aplikace u klienta
 • Zaškolení
 • Případné předání dokumentace
 • Zajištění a podpis SLA

6. Předání a údržba

MÁTE PROJEKT A HLEDÁTE SCHOPNÉ PROGRAMÁTORY?

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

Back to top